แสดงความคิดเห็น พูดคุยและเสนอแนะ (คลิกแสดงความคิดเห็น)

กฏ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็น พูดคุยและเสนอแนะ
          1. ห้ามส่งข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่ขัดต่อศิลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามของไทย
          2. ห้ามส่งข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่พาดพึงถึงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
          3. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
          4. ละเว้นการใช้คำพูด ไม่สุภาพ หยาบคาย ลามก อนาจาร
          5. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความให้ร้าย บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือ เสื่อมเสียชื่อเสียง
          6. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในสถาบันศึกษา และระหว่างสถาบันศึกษา
          7. กรุณาเคารพการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะของผู้อื่น
          8. ข้อความที่ปรากฎ เกิดขึ้นโดยสาธารณชน ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง

1 ความคิดเห็น:

nik005 กล่าวว่า...

blog อาจารย์มีประโยชน์มาก ติดตามอยู่ครับ