ชิ้นส่วนเครื่องกล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สติ๊กเกอร์ไลน์ ชิ้นส่วนมาตรฐาน

สกรูและสลักเกลียวในงานวิศวกรรม
https://store.line.me/stickershop/product/16456268

แหวนล๊อคในงานวิศวกรรม
https://store.line.me/stickershop/product/16425794

แหวนรองในงานวิศวกรรม
https://store.line.me/stickershop/product/16425165

น๊อตในงานวิศวกรรม
https://store.line.me/stickershop/product/16400172